het woord van vandaag

Category: werkwoord

Related: borrel

Topic: eten en drinken

All words with first letter b
All words of July 2012
All words of 2012
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 20 July 2012 was:

bor·re·len (borrelde, geborreld) ()
= to bubble
= to have drinks

borrel = glass of liquor

"In de Menes Caldera, een onderdeel van de onderzeese Nijldelta (...) borrelt water uit de zeebodem met een temperatuur tot vijftig graden Celsius."
– in: NWO (2004)

"Zorg er dus altijd voor dat de dagen waarop geborreld wordt je die avond geen andere activiteiten plant, zoals het ophalen van kinderen, koken voor vrienden of sporten voor jezelf."
– in: de Volkskrant (2006)